Algemene
voorwaarden

HIER GA JE MEE AKKOORD MET INSCHRIJVING

Wanneer je lid wordt bij Bootcamp For All ga je akkoord met onze algemene voorwaarden.

Voorwaarden

De datum van inschrijving geldt als begin van het lidmaatschap.

Bij inschrijving wordt de lopende maand naar rato berekend. De eerste maand wordt er daarom een afwijkend bedrag geïncasseerd.

Het lidmaatschap loopt bij automatische incasso per maand automatisch door, totdat u een mail stuurt naar bootcampforall@hotmail.com waarin u aangeeft het lidmaatschap te willen beëindigen.

De contributie wordt maandelijks rond de eerste van de maand vooraf geïncasseerd.

Het lid verklaart elke maand tijdig de contributie te betalen.

Bootcamp For All behoudt het recht prijswijzigingen door te voeren. Deze prijswijzigingen worden minimaal 1 maand van te voren aangekondigd.

Tijdens vakanties kan er een aangepast trainingsrooster zijn. Uiteraard wordt u hiervan op de hoogte gehouden. Op Nationale Feestdagen zijn er geen lessen.

In het kader van uw privacy gaat Bootcamp For All zorgvuldig om met uw gegevens. Tijdens uw inschrijving heeft u aangegeven of er foto’s van u gemaakt mogen worden voor social media of marketing doeleinden.

Er wordt van de deelnemers verwacht dat zij met respect met de trainer en andere deelnemers omgaan.

Bij het ondertekenen van deze overeenkomst gaat u akkoord dat er foto’s van u gemaakt wordt en eventueel te gebruiken voor promotie en reclame doeleinden. Indien u alsnog geen toestemming hiervoor wilt verlenen dan dient u dit kenbaar te maken via bootcampforall@hotmail.com.

Opzeggen

De opzegtermijn bedraagt 1 maand.

Wanneer u een lidmaatschap heeft van een jaar is uw abonnement na afloop van het eerste jaar per maand opzegbaar.

U heeft de mogelijkheid om tussentijds uw abonnement te wijzigen.

Opzeggen kan pas wanneer achterstallige contributie is voldaan.

Bootcamp For All kan bepalen om het lidmaatschap zelf te beëindigen.


Aansprakelijkheid

Deelname aan onze lessen is altijd op eigen risico. Bootcamp For All is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen en/of schade voor, tijdens of na de lessen.

Bootcamp For All is niet aansprakelijk voor het zoek raken, beschadigen of ontvreemding van uw eigendommen.

Het lid verklaart een persoonlijke zorgverzekering te hebben.

Als er een medische reden is waarmee de trainers rekening moeten houden dient u dit vooraf aan de les te melden aan de trainer.


Geverifieerd door MonsterInsights